Generalforsamling i Vitar


Vitar Horsens Rollespilslaug

Generalforsamling i Vitar 

Så er det igen tid til generalforsamling i Vitar.


Denne gange er det tirsdag d 3. marts kl. 19.00 i vores klublokaler på Nordrevej 14, 8700 Horsens


Vi glæder os til at se så mange som muligt. 


Vi gør opmærksom på at hvis man ønsker at stille op til bestyrelsen skal det være formanden i hænde d. 10. februar


Dagsorden for dagen:


 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af formandsberetning
 3. Forelæggelse af regnskab og budget
 4. Behandling af indkomne forslag
  • Anden vedtagelse af vedtægtsændring:
  • Nuværende ordlyd:
  • § 10 Generalforsamling
    • Stk. 3

     Alle medlemmer over 15 år har stemmeret. Børn under 15 år repræsenteres af forældre/værge med 1 stemme pr. kontingent, dog højst 1 stemme pr. fremmødt person.

    • Forslået ændring:

    • § 10 Generalforsamling

    • stk. 3

     For at have stemmeret på generalforsamlingen skal man have betalt kontingent senest 4 uger før denne afholdes. medlemmer over 15 år stemmer selv, børn under 15 år repræsenteres af forældre/værge med en stemme pr. betalt kontingent, dog højst en stemme pr. fremmødt person. 

   1. Fastsættelse af kontingent
   2. Valg til bestyrelsen i henhold til § 3
    • Formand: Jan Dybdal Knudsen som ønsker genvalg
    • Niels Flindt som ønsker genvalg
    • Chris Hansen som ønsker genvalg 
    • Trols V. Nielsen som ønsker genvalg 
    • 1. suppleant Holger Clausen som ikke ønsker genvalg
    • 2. suppleant Jens Pedersen som ønsker genvalg         7. Valg af revisor


        8. Evt.