Generalforsamling i Vitar


Vitar Horsens Rollespilslaug

Ekstraordinær Generalforsamling i Vitar 

Grundet ikke godkendt regnskab indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling i Vitar.


Denne gange er det onsdag d 8. april kl. 19.00 i vores klublokaler på Nordrevej 14, 8700 Horsens


Vi glæder os til at se så mange som muligt. 


Lidt utraditionelt har vi i år også kasserposten på valg og det betyder at vi faktisk mangler DIG. Kunne du tænke dig at stille op i bestyrelsen enten som kasser eller menig medlem så skriv til formanden inden 25. marts. Det er måske netop dig og dine inputs vi har brug for. Vi håber inderligt at nogen vil stille op, da vi ellers kommer til at mangle en og det kan få kedelige konsekvenser for Vitar. Så kom frisk - skynd dig at skriv til formanden. 


Dagsorden for dagen:


 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af formandsberetning
 3. Forelæggelse af regnskab og budget
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 3
  • Formand: Jan Dybdal Knudsen som ønsker genvalg
  • Kasser: Dea Nors træder tilbage og Helena ønsker at stille op. 
  • Niels Flindt som ønsker genvalg
  • Chris Hansen som ønsker genvalg 
  • Trols V. Nielsen som ønsker genvalg 
  • 1. suppleant Holger Clausen som ikke ønsker genvalg
  • 2. suppleant Jens Pedersen som ønsker genvalg      7. Valg af revisor


     8. Evt.