Vedtægter


Vitar Horsens Rollespilslaug

Foreningens vedtægter

Så er foreningens vedtægter lagt op.

Det ligger her som PDF, da det ser for rodet ud at have dem lagt op på selve siden. 

 

Ekstraordinær Generalforsamling d. 2. april 2019 Kl. 18.30 i klublokalerne på Nordrevej 14, 8700 Horsens


Dagsorden for Generalforsamlingen.


1. Valg af dirigent

2. Anden afstemning af vedtægtsændringerne:

i.Nuværende ordlyd:

§3

Stk. 11

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer i henhold til fordelingen i Stk. 7 samt forældre til medlemmer under 15 år. Af hensyn til demokratiet kan et betalt medlemskab af foreningen dog højst bære en repræsentation i bestyrelsen.


Forslået ændring:

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer i henhold til fordelingen i Stk. 10 samt forældre til medlemmer under 15 år, idet det berigtigende medlemskab har betalt sidste kontingent rettidigt eller senest 3 uger før generalforsamlingen. Af hensyn til demokratiet kan et betalt medlemskab af foreningen dog højst bære en repræsentation i bestyrelsen.

Alle valgbare medlemmer, der ønsker at opstille, skal meddele dette til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen.

Valgbare medlemmer, der ønsker at opstille, har mulighed for at skrive en kort tekst om deres kandidatur, og navnene vil blive offentliggjort sammen med evt. tekst på foreningens Hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.


ii.Nuværende ordlyd:

§ 8 Kontingent

Stk. 3

Kontingent for aktive og clubhouse medlemmer betales halvårligt forud senest 1. februar og 1. august. Ved forskudt indmeldelse betales altid 6 måneder straks, således at tilretning til normal betalingscyklus sker ved 2. betaling af kontingent.


Foreslået tillæg til ovenstående:

Betalt kontingent er en forudsætning for at deltagelse i arrangementer, hvor der ikke udtrykkeligt er angivet en pris for ikke-medlemmer.


3. Første afstemning af vedtægtsændring:

i: hvorvidt man har stemmeret til en generelforsamling. Denne ændring vil være renskrevet og lagt ind under den rette §.